Chat with us, powered by LiveChat
088-777-7771 ถึง 5 / 088-095-095 1 ถึง 2
088-7777-771 ถึง 5

วิธีใช้ฝาก-ถอน

วิธีใช้ระบบ ACT สำหรับการฝากเงิน

1. Login ที่หน้าเว็บ

2. ที่กล่อง ACT คลิก ฝาก-ถอน
sbobet ACT คลิก ฝาก-ถอน

3. ที่หน้าฟอร์ม เลือก ฝากเงิน
ฝากเงิน sbobet อัตโนมัติ

4. เลือก บัญชี User ที่ต้องการ
ฝากเงิน ACT SBOBET

5. เลือกธนาคารที่ท่านฝากเงินเข้ามา
ฝากเงิน sbobet รองรับทุกธนาคาร

6. ใส่เลขบัญชี 4 ตัวท้ายที่ท่านได้ฝากเงินเข้ามา

7. ใส่จำนวนเงินวันที่และเวลาที่ท่านฝากเงินเข้ามา ให้ถูกต้อง

8. ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันการทำรายการ

9. ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะเริ่มทำการฝากเงินให้ท่าน

วิธีใช้ระบบ ACT สำหรับการถอนเงิน

1. Login ที่หน้าเว็บ

2. ที่กล่อง ACT คลิก ฝาก-ถอน

3. ที่หน้าฟอร์ม เลือก ถอนเงิน

4. เลือก บัญชี User ที่ต้องการ

5. เลือกธนาคารที่ท่านต้องการถอนเงิน

6. เลือกบัญชี

7. ใส่จำนวนเงิน ที่ต้องการถอน

8. ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันการทำรายการ

9. ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะเริ่มทำการถอนเงินให้ท่าน