Chat with us, powered by LiveChat
088-777-7771 ถึง 5 / 088-095-095 1 ถึง 2
088-7777-771 ถึง 5

ทำความรู้จัก Zeny

– Zeny คือ สกุลเงินที่ใช้ในเว็บ Zenymall ที่เรียกว่า zeny โดยสามารถคำนวนออกมาเป็นเงินบาทได้

  อัตราดังนี้ 7,500 zeny = 100 บาท

– zeny สามารถแลกสินค้าได้แทนเงินจริง จากเว็บ www.zemymall.com ที่เป็น พันธมิตรกับ

  thaisbobet99.com

– Zeny Voucher คือ รหัสลับที่ผู้ให้ค่า zeny กับท่าน จะส่งให้ท่านทาง SMS เมื่อท่านได้รับรหัส แล้ว

  ให้นำไปใส่ในช่องแลกค่า zeny พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ต้องตรงกับที่ลงทะเบียนไว้

  ที่ หน้าเว็บ zeny mall ท่านจึงจะได้ค่า zeny เพื่อมาแลกสินค้า อ่านวิธีแลก Vocher ได้ที่นี่

– วิธีการได้ Zeny คือ ท่านสมาชิกจะได้ zeny ต่อเมื่อท่านสมาชิกมียอด

  Turnover ในการเล่น ของท่านสมาชิก แล้ว Turnover ของท่านจะถูกแปลงเป็นเซนีโดยอัตโนมัติ

  ที่อัตราTurnover 10,000 = 125 zeny